Grammatika: Bu nima debO’rganish English Grammar: tenses, adjectives va adverbs, shartli hukmlar, modal amalda hech qanday ta’sirga ega