Shveytsariyada Internet orqali o’zaro roziligi bilan ajralish va ajratish

Sizning sayt uchun tabriklar, oxir-oqibatda, sud o’zi narxi nisbatan arzon bo’lgan aniq va oson tushunish, juda